Content Image

Content Image

İzolasyon bulunduğumuz mekanların çevresel, yapısal ve mevsimsel etkenlerden korunmasıdır.İzolasyon enerji tasarrufu için gereklidir. İzolasyonun diğer bir anlamı da enerji tasarrufudur. Bu da hem kendimiz hem de yurdumuz için tasarruf anlamna gelir.Yaşadığımız ortamların izolasyonu, cesitli etkenlerden korunarak sağlığımızın garantisini ve binaların uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.