İnşaat yönetimi proje tasarımı esnasında başlayan, ihale süreci, müteahhit ve taşeron firmaların tespitiyle devam eden bir süreçtir. Amaç, tasarlanmış projelerin sahada eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak, bu uygulama esnasında hem yatırımcının hem de müteahhit ve taşeron firmaların haklarını en iyi şekilde korumaktır.

İnşaat Yönetimi Faaliyetleri

 • Teklif hazırlama yönetimi (müteahhitler için)
 • Proje mobilizasyon planının hazırlanması
 • Proje yönetim ekibinin oluşturulması
 • Proje master planının hazırlanması
 • Planlama / maliyet kontrol / kontrat yönetimi
 • Proje süresince proje yönetim yazılımına veri girişinin yapılması
 • Planlama ve Maliyet kontrol raporlarının hazırlanması
 • Satınalma yönetimi ve lojistik planlama
 • Proje nakit akış planının oluş̧turulması
 • İlgili altyüklenicilerin tüm bu çalışmalar doğrultusunda tespit edilmesi ve en uygun sözleşme modeli ile proje yönetiminin sürdürülmesi (birim fiyat, maliyet + kâr, götürü bedel - lumpsum, GMP - guaranteed maximum price, construction management@risk v.s.)
 • Görüntüleme ve süpervizyon
 • İşçi sağlığının ve güvenliğinin sağlanması

Content Image

Content Image